Bandenbaas is gestopt

Bandenbaas is vanaf heden helaas gestopt. Mocht u interesse hebben in het domein van Bandenbaas of wellicht andere onderdelen van Bandenbaas, dan kunt u contact opnemen via info@bandenbaas.nl of 06 45 93 37 80


Veiligheid en privacy

Scooterbanden.eu heeft veiligheid en privacy in een hoog vaandel staan. Uw gegevens worden op de best mogelijke manier beveiligd op een speciale server.  

Het is uiteraard niet de bedoeling dat er iemand kan meekijken wat u besteld, of dat er iemand met uw gegevens er vandoor kan gaan. Scooterbanden.eu doet er alles aan om uw privé-gegevens te beschermen.

Scooterbanden.eu leeft strikt de regels na van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). En doet er alles aan uw gegevens te beschermen, uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
 

Welke gegevens gebruikt scooterbanden.eu

Omdat scooterbanden.eu een webshop is hebben wij uiteraard een aantal gegevens van u nodig. Zo moeten we bijvoorbeeld een pakket op het goede adres kunnen bezorgen. Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die we van u nodig hebben.

Wat willen we van je weten?

Voor- en achternaam

Want je wilt natuurlijk correct aangesproken worden.
 

Adres en woonplaats

Anders wordt het voor onze bezorgers nog een hele klus om jouw scooterbanden netjes op de door jou gewenste locatie af te leveren.
 

Telefoonnummer

We willen je snel kunnen bereiken mochten we nog vragen hebben. Niet verplicht wel makkelijk om de beste service te kunnen verlenen!
 

E-mailadres

Uw e-mailadres is nodig voor het versturen van de orderbevestiging en de factuur.

 

Betaalomgeving.

Onze betaalomgeving is in zijn geheel SSL gecertificeerd, dit verzorgt onze partner Sisow. Dit doen wij om uw gegevens optimaal te kunnen beschermen.

Wat is SSL?

SSL wordt door onze websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, bij het doen van online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Een gebruiker kan aan de hand van een SSL Certificaat zien wie de eigenaar van de website is en wie het certificaat heeft afgegeven. Ons certificaat wordt verzorgt door SISOW. Dit is een professionele partij die onze transacties verzorgt, alleen 100% vertrouwen is genoeg.

SSL biedt vertrouwen

Een SSL Certificaat is bovendien erg belangrijk voor de identiteit van de website en de eigenaar daarvan. Het geeft vertrouwen. Bezoekers van de website weten dat er veilig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan en dat kwaadwillenden dit niet kunnen 'afluisteren'. Door het certificaat weten ze bovendien dat de verstrekte gegevens alleen bij de eigenaar terecht komt.

SSL is een wettelijke eis

In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL Certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp, geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden en verving de Wet persoonsregistratie (1989).

De persoonsgegevens van een gemiddelde burger komen in honderden bestanden voor, bijvoorbeeld bij de gemeente, belastingdienst, huisarts, bibliotheek, supermarkt, sportvereniging en werkgever. Heel veel mensen doen mee aan spaaracties, enquêtes of hebben een klantenkaart. Dit is geen enkel probleem wanneer deze organisaties goed met de gegevens omgaan, maar de gegevens zouden ook (ongewenst) kunnen worden verspreid aan derden. 

De Wbp geeft de burger bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. De burger mag zijn gegevens - tegen betaling conform het Besluit kostenvergoeding Wbp - te allen tijde inzien en mag ook verzoeken tot onder andere correctie van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In het geval van bijvoorbeeld het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing moet dit bezwaar gehonoreerd worden.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde plichten. Zo mogen persoonsgegevens, kort gezegd, verzameld en verder verwerkt worden, mits daarvoor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doelen zijn en deze doelen gerechtvaardigd zijn door bijvoorbeeld toestemming van de betrokken burger. Ook moeten zij - uitzonderingsgevallen daargelaten - de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.

De wet is van toepassing op alle vormen van het verwerken van persoonsgegevens, ongeacht of die verwerking nu op papier of in computerbestanden gebeurt. Verwerken is een heel ruim begrip: het omvat het gehele proces van verkrijgen, combineren, bewerken, opslaan, doorgeven tot vernietigen van gegevens. Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens moet in principe gemeld worden aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Het CBP neemt die meldingen op in een openbaar register. Deze opname is geen rechtmatigheidstoets, dat wil zeggen opname betekent niet dat het CBP vindt dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de Wbp.

De Wbp is niet van toepassing op gegevensverwerking voor persoonlijk of huiselijk gebruik en slechts beperkt van toepassing op bijvoorbeeld journalistiek gebruik van persoonsgegevens.

Op de naleving van de Wbp wordt toezicht gehouden door het College bescherming persoonsgegevens.